Famille Samain

Famille Samain

ZEVENJARIGE FEEST

Beste neven en nichten,

Het is alweer van 2004 geleden dat een laatste editie van het stamboomboek Samain aan u allen werd voorgesteld. Inmiddels zijn we weer 14 jaar verder en zat de familie Samain niet bepaald stil!

Het stamboom overzicht schreeuwt dan ook om verdere aanvulling en actualisatie : hoog tijd dat ook de jongste en jongere telgen hun plekje kunnen aanwijzen binnen de brede Samain-stamboom.

Een nieuwe gedrukte editie van het familie-stamboom-boek dreigt – qua omvang – stilaan  moeilijk hanteerbaar te worden.
Gelukkig maken de technologische ontwikkelingen hierop een passend antwoord mogelijk. Na rijp beraad stellen we u graag voor om het verdere vervolg van het familie-verhaal te schrijven op digitale wijze.

Enkele krijtlijnen werden inmiddels wel uitgeklaard en vastgelegd.
Zo wordt uitdrukkelijk geopteerd voor een eigen familie website  ‘SAMAIN’, waarbij een  codewoord van doen is voor wie toegang wil krijgen. Dit om te vermijden dat privé gegevens al te vlot voor iedereen beschikbaar worden.


Met de stuurgroep wordt gewerkt aan een stappenplan. Om dit te realiseren en in goede banen te leiden, hebben we geïnteresseerde medewerkers per tak of kleur binnen de familie gerekruteerd. Als medewerker aanvaardt hij het meter- of peterschap van uw tak en wordt het uw taak om uw tak binnen onze digitale familiestamboom te coördineren.  Zo zal u de aanvragen ontvangen van nieuwe gebruikers en als peter of meter staat u in voor de goede opvolging van deze aanvragen.  Verder wordt het uw opdracht om de basisgegevens binnen de digitatle familiestamboom zo goed als mogelijk accuraat en actueel te houden. Daarom aan elk van u stellen we de vraag of u interesse heeft om hier mee de tanden in te zetten.

Tot slot hebben wij voor de realisatie van dit project ook financiële middelen van doen.
De website vraagt een éénmalige basisinvestering van om en bij  de 2.900 euro. Daarbovenop rekenen we op een structurele kost van ongeveer 600 euro per jaar.

Om die middelen bij elkaar te brengen durven wij rekenen op uw medewerking. (ook het gedrukte familieboek was nooit gratis.)

Voor de realistatie van de familiewebsite stellen wij voor dat u massaal een gift overmaakt.  Onder het motto ‘vele kleintjes leiden tot een voldoende groot bedrag’.

Een tweede manier wordt het sponsor-systeem :
De familie telt een flink aantal zelfstandigen.  Wij bieden de ondernemers en zelfstandigen onder u graag de kans om uw commerciële activiteiten voor te stellen via een advertentie.  De ruimte voor uw logo op de gezinspagina wordt verhuurd aan 100 euro per jaar.

Mogen wij vragen om uw intenties inzake een gift en/of sponsoring concreet te maken en mee in te vullen op de identificatiefiche.  Dit zal ons toelaten om snel een goed zicht te krijgen op de financiële stand van zaken.
Voor het dessert wordt er langsgekomen bij elke tafel om de ingevulde fiches op te halen.